Vi vill delta i studien

Vi vill delta i studien

För att delta i RUBIC studien krävs det att en eller båda i ett par vill dela i studien. Ett samtycke ska skrivas under innan ni kan delta, detta skrivs på via 1177 med Bank-Id.

Om ni är intresserade av att delta i studien eller vill veta mer om RUBIC- studien, får ni gärna kontakta oss via mail RUBIC.MALMO@gmail.com

Kriterier för att kunna delta i studien:

  • Heterosexuella par
  • Ofrivilligt barnlösa i mer än 12 månader
  • Ålder 25-40 (Övregränsen är kvinnans ålder)

Det finns inte något krav på att båda i paret ska vara med.

Ni kan inte delta i studien om:

  • Ni inte förstår muntlig eller skriftlig information på svenska 
  • Mannen eller kvinnan är steriliserad

Kontaktformulär: