Undersökningar för mannen

Undersökningar för mannen

Du kommer att få komma på tre besök till Reproduktionsmedicinskt Centrum (RMC) därutöver kommer du att få fylla i ett elektroniskt frågeformulär. 

Det första och andra besöket tar ca en 30 minuter, det tredje besöket ca 1 timme.

Första besöket innebär:

 • Spermaprov 
 • Blodprover
 • Avförings kit lämnas ut- självuppsamling

Vid andra besöket får du lämna ett andra sperma prov enligt klinisk rutin. Därför ska du inte heller vara fastande, du kommer inte heller träffa studiepersonal. 

Tredje besöket är en läkarundersökning och innebär: 

Du och din partner får en bokad tid till kliniken där ni kommer att få träffa vars en läkare samt ha ett gemensamt avslutande samtal tillsammans med både en androlog och en gynekolog. På ditt läkarbesök kommer det att utföras ultraljudskanning av testiklarna och toppsning från ändtarmen.

När ert läkarbesök är slut kommer en forskningssjuksköterska ta emot er. Forskningssjuksköterskan kommeratt mäta din längd, vikt och ditt blodtryck samt ta blodprov, salivprov, urinprov och ett hårprov. Avföringskitet som lämnats ut vid tidigare besök kommer att samlas in. Den sista delen av besöket kommer vi att gå igenom det frågeformulär som du har fått fylla i elektroniskt och eventuella frågor kan besvaras. 

En stor del av de prover som tas kommer att skickas vidare till vår biobank, där de kommer förvaras till framtida forskningsprojekt.

I samband med att du träffar studiepersonalen första gången får du  skriftlig infomation hur du och din partner bokar tid för DXA-skanning. Denna undersökning som visar kroppens fett- och muskelsammansättning samt bentäthet utförs på ortopedklinikens forskningsavdelning, SUS, Malmö.

Du kan läsa mer om proverna och undersökningarna om du klicka nedanför.

De två översta undersökningar ingår i rutinundersökningen för parmottagningen vid RMC

Du kommer att få lämna två spermaprov vid två olika besök med 14 dagars mellanrum. Du ska inte ha haft utlösning de senaste 48 timmarna innan du lämnar dina prov.

När blodproven ska tas – oftast i samband med inlämning av det första spermaprovet – ber vi dig att vara fastande, dvs. att du inte har ätit eller druckit någonting annat än vatten sedan midnatt kvällen innan.

De analyser som kommer att utföras samma dag blodproverna tas är:

Könshormoner:

 • Testosteron
 • Sexualhormonbindende globulin (SHBG)
 • Follikelstimulerande Hormon (FSH)
 • Luteiniserande Hormon (LH)

Blodmarkörer:

 • Hemoglobin

Blodsocker:

 • Glukos
 • HbA1c (blodsocker värdet de två senaste månaderna)

Kolesterol-värden:

 • Kolesterol
 • LDL-kolesterol
 • HDL-kolesterol
 • Triglycerider

Lever- och njurmarkörer:

 • Kreatinin
 • Alanintransaminase (ALAT)
 • Gamma-glutamyltransferase (GT)
 • Alkaliskt fosfatas (ALP)
 • Aspartataminotransferas (ASAT)

Ett kit som innehåller material samt instruktioner för hur man samlar ett avföringsprov lämnas ut för självuppsamling. Provet tas i hemmet och förvaras i frysen till ert gemensamma besök på RMC. (länk till instruktioner- dokument).

I denna undersökning kommer läkare att undersöka din bröstkorg, testiklarnas storlek och konsistens.

Detta är en del av rutinundersökningen inför en behandling vid RMC. Ultraljudet tas i samband med ditt läkarbesök vilken är en smärtfri undersökning. Man använder ett ultraljudshuvud som placeras på testiklarna och med denna kan man se bilder av testiklarna på en skärm.

Du kommer att få lämna ett urinprov (ca 50 mL) vid läkarbesöket.

Salivprovet lämnas vid läkarbesöket, detta kommer du att få samla upp själv i en liten behållare.

Vid läkarbesöket kommer du eller läkaren att ta prov från ändtarmen, provet tas med bomullstopps från ändtarmen.

Ett hårprov tjockt som en tändsticka klipps av om det är möjligt. I de flesta fall syns det inte att det är klippt. Du kommer att bli tillfrågade om du ha några produkter i håret vid tillfället då hårprovet tas. Hårprovet kommer att användas för analys av hormoner och kemiska ämnen.

Längden mäts både stående och sittande. Sittande längd mäts för att vi ska kunna räkna ut förhållandet mellan benen och kroppen. När armspannet mäts kommer du att bli ombedd att stå med utsträckta armar mot en vägg. Därefter kommer vi med hjälp av en lasermätare att mäta armspannet. Detta för att vi ska kunna bedöma förhållandet mellan armarna och längden. Du kommer att bli ombedd att ta av kläderna men behålla underkläder för att mäta vikten.

Höft- och midjemåttet mäts stående med ett måttband då ber vi dig att endast ha underkläderna på.

Blodtrycket mäts i båda armarna samtidigt. Med de digitala blodtrycksmaskinerna tas också pulsen. Därefter kommer blocktryck i båda armarna och båda anklarna tas. Detta med hjälp av en doppler. Du kommer att bli ombedd att vara tyst och vila en stund innan blocktrycket mäts. Med den här undersökningen kan risken för hjärt- och- kärlsjukdomar kontrolleras.

Frågeformuläret tar ca 1 timme att fylla i och handlar bland annat om din hälsa, din reproduktionshistoria och livsstil. Frågeformuläret skickas ut via e- mail. Möjligheten till att spara och gå tillbaka finns. Du kommer att ha tid att ställa frågor till oss vid ert besök.

Den information du fyller i kommer vi att sammankoppla med information från nationella register.

Till detta test kommer vi att ta ett blodprov i samband med de andra undersökningarna på kliniken. Har man antikroppar mot det nya coronaviruset, betyder det att man har haft COVID19, dessutom indikerar den senaste forskningen att en del som haft Covid-19 och har utvecklat antikroppar efter kort tid inte längre ha mätbara nivåer. De bedöms ändå fortsatt vara skyddade mot ny covid-19 infektion.

En DXA- scanning ger information om kroppens bentäthet, fettmassa och muskelsammansättning. Scanningen varar i ca 30 min. Denna undersökning utförs på: Enhet Forskning, Verksamhetsområde ortopedi, Skånes universitetssjukhus, Inga Marie Nilssons gata 26, markplan

DXA- scanning är en snabb, smärtfri och riskfri undersökning.

Se vår film

Vill du veta mer om hur du kan bidra till att finna nyckeln till förbättrad fertilitet? Se filmen nedan för mer information.