Övrigt

Övrigt

Sponsorer

Forskningsprojektet bli sponsrat av ReproUnion (www.reprounion.eu). ReproUnion är ett Dansk- Svenskt forskningssamarbete stöttat av EU/ Interreg midler (EU Fund for Regional Development) sedan 2010. Det stöttas även av Region Skåne, Regin Hovedstaden och Ferring Pharmaceuticals.

Etiska godkännande

Forskningsprojektet är godkänt av Etikprövningsmyndigheten med protokollnummer Dnr 2019-04631.

Ekonomiska förhållanden

Ingen av de projektansvariga har ekonomisk anknytning till verksamheter eller fonder med intresse i studien.

Det ges ingen ersättning för ditt deltagande i studien.