Biobank

Biobank

En biobank är en organiserad samling av biologiskt material som långtidsförvaras för framtida forskningsprojekt. En del av de prover som samlas under projektets gång kommer att långtidförvaras i Regionalt Biobankscentrum Södra Sjukvårdsregionen, för framtida analyser som är av betydelse för fertilitet och sjukdomar relaterade till störningar i reproduktionssystemet. För alla framtida analyser som inte omfattas av det aktuella etikgodkännandet, kommer vi att söka tillstånd hos Etikprövningsmyndigheten. 

I detta projekt blir några av dina prover analyserade samma dag som de tas. Andra prover till exempel en del av blodproverna, urinproverna avföringsproverna kommer att sparas i vår biobank. Detta är för att vi i framtiden ska kunna undersöka faktorer som är av betydelse för fertiliteten och hälsan.