Bakgrund man

Bakgrund man

Det finns studier som visar att fertiliteten, speciellt den manliga, har försämrats över de senaste decennierna och att denna försämring relaterar till ogynnsam livsstil och miljöexponering. Även om assisterad befruktning oavsett grundläggande orsak används som behandling så är det viktigt att undersöka den underliggande orsaken för att dels, välja rätt behandling för paret, men även för att upptäcka eventuella underliggande hälsoproblem, som på längre sikt kan leda till allvarliga sjukdomar.