Bakgrund

Bakgrund

I Sverige är det ca 4 % av alla barn som kommit till världen med hjälp av assisterad befruktning. Ca 15- 20% av alla par i västvärlden har problem med infertilitet. Detta betyder att bara i Sverige berörs 250 000 par (0,5 milj.) av infertilitetsproblem. 

Möjligheten till att behandla den egentliga orsaken till ofrivillig barnlöshet är mycekt begränsad. Samtidigt har gener, miljöfaktorer och livsstil länge varit misstänkt för att ha en stor betydelse för fertiliteten. Dock saknas det fortfarande förklaringar på de underliggande mekanismer bakom denna teori. 

RUBIC är ett Svensk- Danskt samarbete- och forskningsprojekt, där vi vill etablera den hittills största kohort (samling) av infertila heterosexuella par (5000 par; 2500 par i Sverige och 2500 par i Danmark). Vi önskar med detta projekt att uppnå en större möjlighet till att diagnostisera och behandla infertila par. RUBIC studien som de flesta andra studier kommer att vara av betydelse för patienter i framtiden.

Många av proverna och undersökningsmomenten ingår som standard i en infertilitetsutredning.