Baggrund

Baggrund

I Danmark kommer ca. 10 % af alle børn i en fødselsårgang nu til verden ved hjælp af fertilitetsbehandling. Ca. 15-20 % af alle par i den vestlige del af verden har problemer med ufrivillig barnløshed, hvilket betyder, at en stor gruppe mennesker har brug for hjælp til at opnå graviditet.

Årsagerne til ufrivillig barnløshed skal findes flere steder. I en dansk undersøgelse kunne ca. 40 % af årsagerne til ufrivillig barnløshed forklares ved mandlige forhold, ca. 25 % ved kvindelige forhold, og hos 25 % var årsagen uvis, mens den hos mindre end 10 % fandtes hos begge parter.

Mulighederne for at behandle egentlige årsager til infertilitet er begrænsede. Samtidig har miljøfaktorer og livsstil længe været mistænkt for at have en betydning for fertiliteten, men der er behov for mere forskning for bedre at kunne forstå de mangeartede mekanismer bag vedvarende barnløshed, også helt ned på celle- og genniveau.

RUBIC er et dansk-svensk forskningsprojekt, der vil forsøge at løse følgende udfordringer, ved at forskere og fertilitetslæger arbejder sammen for at etablere en biobank, som bliver baseret på den hidtil største kohorte (gruppe) af infertile patienter i verden.

Formålet med RUBIC er:

  • Indsamle nye prøver der kan indgå i en mere målrettet og individuel udredning for vedvarende barnløshed.
  • Udvikle nye behandlings- og forebyggelsestiltag for ufrivillig barnløshed målrettet den enkelte.
  • Forebygge sygdomme, der hyppigere forekommer efter ufrivillig barnløshed.

Over de næste 6-8 år er målet at inkludere 5000 par (2500 par i Danmark og 2500 par i Sverige) i RUBIC. Prøverne i biobanken vil blive analyseret løbende og pga. kohortens størrelse give svar på nogle af de uafklarede spørgsmål vi står med i dag.

Frem for alt vil RUBIC gavne barnløse par i fremtiden. Visionen med RUBIC er at alle par får det antal børn de ønsker sig, ved den mest skånsomme behandling og på kortest mulig tid.